Vision för CentrumKyrkan Kinnarp/Slutarp

Vi vill vara en biblisk församling
som upphöjer och ärar Gud,
uppbygger varandra
och är tilldragande för dem
som ännu inte lärt känna Jesus.
Vi vill vinna nya människor för Gud,
och hjälpa varandra att bli
överlåtna lärjungar till Jesus Kristus.


Centrumkyrkan ska vara en församling…
• … där alla generationer och personligheter kan mötas och
      trivas.
• … där vi utmanar varandra till att växa som Jesu lärjungar
      i ord och handling.
• … som bedriver mission utanför Sveriges gränser.
• … som målmedvetet arbetar för den unga generationen.
• … som är uppdelad i husförsamlingar/ cellgrupper.
• … som prioriterar bönen.
• … där lovsång och tillbedjan prioriteras.
• … där Guds ord prioriteras.
• … där Andens liv prioriteras.
• … som välsignar Israel.
• … där visionen hålls levande och aktualiseras regelbundet.