Mission

Församlingen har ett visst missionsåtagande samt att församlingen gör en del punktinsatser efter behov och möjligheter.
- EFI Fadder
- Slättmissionens Hjälpande Hand
- Tjernobylbarnens OAS
- The Faith Homes of Kenya
- TMU, Team- och kamrat-stödjarkurs
- Levande Familjer
- Kanal 10
- Barnbarnshemmet i Kenya


Missionsåtagndet kan vara allt från ett visst ekonomiskt ansvar eller utbildningsansvar till enskilda medlemmars egen medverkan i någon eller några organisationer.

Veta mera ?
Välj "Aktiviteter" i huvudmenyn och välj objekt under Mission.
Här finns nyhetsbrev, missionsbrev och länkar, som visar de olika verksamheterna.