Mission

Församlingen har ett visst missionsåtagande samt att församlingen gör en del punktinsatser efter behov och möjligheter.

- Tjernobylbarnens OAS

- Förenade Israelinsamlingen


Missionsåtagndet kan vara allt från ett visst ekonomiskt ansvar eller utbildningsansvar till enskilda medlemmars egen medverkan i någon eller några organisationer.

Veta mera ?
Välj "Aktiviteter" i huvudmenyn och välj objekt under Mission.
Här finns nyhetsbrev, missionsbrev och länkar, som visar de olika verksamheterna.