Verksamhetsberättelse för Centrumkyrkans frikyrkoförsamling 2015


Ännu ett år har gått till sitt slut, vi kan se bakåt med tacksamhet till Herren för vad vi fått vara med om, speciellt roligt är det att ungdomarna trivs ibland oss, och har en längtan efter att få uppleva mera av Guds kraft i sina liv.

Första halvåret var Edvard Fredén anställd på 50%, kamratstödjarna Amanda Friman och Julia Wennstig alla arbetade med ungdomarna på olika nivå, Edvard genom cellgrupper, ungdomssamlingar, samt att stödja Ny generationsgruppen m.m. Kamratstödjarna hade sin främsta uppgift i skolan att stötta eleverna och skapa en kompiskänsla. Kamratstödjarna avslutade sin kurs efter vårterminens slut.
Edvard har gjort ett fantastiskt arbete som resulterat i att vi har haft två dopförrättningar under året, två ungdomar döptes under våren och vid gemenskapshelgen på Getterön fick vi bevittna när fyra ungdomar visade att de ville följa Herren, dessa ungdomar är regelbundet med i cellgrupper och ungdomssamlingar i sammarbete med Korskyrkan i Åsarp.

Följande talare har gästat oss under året: Ingemar Helmner, Leif Tholin, Jan Folkesson, Hans Weichbrodt, elever från bibelskolan Livskraft Aneby och från bibelskolan församlingen Arken i Kungsängen. Göran Duveskog, Per Strid m.fl från Slättmissionens hjälpande hand, Ove Claesson från Tjernobylbarnens oas.

Församlingen har varit medarrangörer till samlingar under rubriken Angeläget ett samarbete med Pingstförsamlingen i Falköping och Korskyrkan Åsarp. Under våren hölls fyra samlingar med olika talare som kunde attrahera Falköpingsborna med omnejd, dessa samlingar var välbesökta med många hundra åhörare, först ut var Torsten Åhman, följt av rapparen Dogge Doggelito som talade om hur han funnit Gud genom många svårigheter i livet, Tomas Sjödin pastor och en känd föreläsare talade också om hur Gud hjälper i vardagen. Sista Angeläget samlingen var speciell med inriktning mot missionen Love Nepal med Mikael Alvén som ansvarig, en organisation som hjälper flickor ut ur prostitution och förnedring, en samling som berörde mångas hjärtan och samtidigt belyste vilken fruktansvärd situation dessa små flickor lever i.

Under sommaren har vi samlats till bön och gemenskap vid några tillfällen. Regelbundna husförsamlingar hölls första halvåret, då det ibland var svårt med uppslutning till dem har vi under hösten samlats till bön i kyrkan istället.

Gemenskapshelgen på Getterön betyder mycket för församlingen och ungdomarna. Liksom tidigare år var vi ett 80 tal personer samlade. Talare var Per Alfredsson från Öckerö, han talade om den fungerande församlingen. Tre grunder som måste finnas i en fungerande församling var: Församlingsgemenskapen, omsorgen, vittnesbördet. Detta illustrerades med den trebenta pallen.

Genom kontakter och annonsering har vi försökt få en ersättare efter Edvard men inte lyckats, vi beslutade då att kalla talare som når de yngre, veckokvällarna har varit välbesökta då Simon Holst besökt oss vid några tillfällen, ungdomar från Sävsjö har också gästat oss tillsammans med Albin Karlsson och Josef Moensjö.

Höstens Israelsamling med Göran Duveskog var förlagd till Korskyrkan Åsarp detta med tanke på att en resa till Israel planeras under 2016 och vi vill sprida informationen till flera.

Annandag jul har vi såsom tradition att Edvard Fredén talar julens budskap så gjorde han även i år. Årets sista samling hade vi besök av Ove Claesson och 30 barn från Tjernobylbarnens oas, dessa barn är så tacksamma för det lilla de får.

UV samlas tisdagskvällar, mellan 20-30 barn kommer regelbundet, även föräldrar till barnen stannar kvar och trivs ibland oss. Traditionellt UV läger hölls i år på Bergsgården Jättene.

De yngre ungdomarna har samlats regelbundet till cellgrupp, Edvard var ansvarig första halvåret och sista terminen har ungdomsledaren i Åsarp varit ansvarig för dessa samlingar. Som material till undervisning i cellgruppen har alla ungdomar fått en Minutbibel att studera Gudsordet utifrån. De äldre ungdomarna har samlats till en egen cellgrupp. Fredagskvällar har ungdomarna samlats till XL-gruppen.

Mission: som församlingen stöder är, Barnbarnshemmet i Kenya, EFI fadder, Kanal 10 Sverige.

Förskolan i Kinnarp flyttade ut till egna lokaler 1/11 vilket gav oss möjlighet att kunna iordningställa för boende åt Rumäner som kommit till Sverige för att försöka få hjälp till sina barns skolgång.

Under hösten hade vi glädjen att välkomna tre nya medlemmar till församlingen, vi har under året också haft begravningsgudstjänst för vår äldsta medlem som flyttat till en bättre värld.

Församlingen består vid årets slut av 39 medlemmar.

Kringlarp 2016-01-25.
Karin Rööst.