Övriga ledare:

Tonår
Jonas Jonsson,  070-7994915

UV-Scouting:
Rikard Svensson,  0515-33511

Söndagsskolan:
Maria Kristiansson,  0515-33933

Husförsamlingar:
Anders Moensjö,  0515-50246
Michael Kristiansson,  0515-33933
Leif Fredén,  0515-50506
Ingemar Larsson,  0515-33038