Församlingsledning

Ordförande:
Karin Rööst,                0515-50502  karin.roost@crossnet.se

Ekonomiansvarig:
Per Moensjö,              0515-33213  per.moensjo@telia.com

Övriga ledamöter:
Anders Moensjö,        0515-50246  anders.moensjo@gmail.com
Edvard Fredén,        076-8474453  edvard.freden@gmail.com