Bilder med bibelord som skrivbordsunderlägg

fria att användas för privat bruk.

Välj bild som stämmer med bildskärmsformatet.
Högerklicka på bilden och välj "Använd som skrivbordsbakgrund" och "Anpassa"


Vulkanen Etna på Sicilien, fortfarande aktiv, aug 2010


För gamla "tjock"-skärmar 4:3

För bredskärmar 16:9


För bredskärmar 16:10

För plattskärmar 5:4Bara hos Gud finner jag ro,
från honom kommer min räddning.
(Ps. 62:2)


Midnatt, Midsommarafton 2009 i Ralingsås


För gamla "tjock"-skärmar 4:3

För bredskärmar 16:9

För plattskärmar 5:4
Herrens nåd är det att det inte är ute med oss,
ty det är inte slut med hans barmhärtighet.
Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet.
(Klag. 3:22-23)

En ny dag snart på väg, juli 2008 i Kinnarp


För gamla "tjock"-skärmar 4:3

För bredskärmar 16:9

För plattskärmar 5:4
Då skall ljus bryta fram för dig som en morgonrodnad,
och dina sår skall läkas med hast,
och din rätt skall då gå framför dig
och Herrens härlighet följa dina spår.
(Jes. 58:8)

Vårbild från Kinnarp 2009


För gamla "tjock"-skärmar 4:3

För bredskärmar 16:9


För bredskärmar 16:10

För plattskärmar 5:4


Jag vet väl vilka tankar jag har för er,
säger Herren, nämligen fridens tankar
och inte ofärdens,
till att ge er en framtid och ett hopp.
(Jes. 28:11)


Har du några härliga bilder
med något bibelord du tänker på, eller utan,
och vill dela med dig till andra
att ha på sitt skrivbord ?

Skicka då gärna bilden till webmaster@centrumkyrkan.org