Har du tänkt på fortsättningen någon gång ?

-   Fortsättningen ?

-   Ja, jag menar det som kommer efter att du fyllt 65 och efter att du levt som pensionär.

-   Du menar döden ?

-   Ja, just det, döden och fortsättningen efter döden.

-   Jo, det är klart. Ibland dyker tankarna upp, speciellt när döden blir påtaglig då någon man känner har dött.

-   Jag tror det är ganska nyttigt att tänka på fortsättningen ibland. "Lär oss att inse att våra dagar är räknade, så att vi får visa hjärtan, står det i Psaltaren i bibeln.

-   Förr, när den kristna tron var mer självklar genom att kristendomsundervisning fanns i skolorna, när så gott som alla konfirmerades och det var vanligare att gå i kyrkan, då tror jag evigheten fanns med mer i tankarna.
Idag är det för de flesta en främmande tanke att det finns en fortsättning efter döden då vi skall stå inför Gud som skapat oss och stå till svars för hur vi använde våra liv.

-   Menar du att du tror på det där? Ingen kan ju veta något om det som kommer.

-   Om det finns en Gud så borde han ju veta om det, och han borde ockå gjort sitt bästa för att tala om för oss att det finns en evighet. Nu är jag övertygad om att han finns och att han talat till oss i bibeln om de här sakerna.

Det fantastiska är att vi kan smaka på evigheten redan nu. Vi kan få evigt liv här och nu genom att ta emot Jesus i en enkel bön och lita på att han dog och uppstod för oss.

Han ger oss förlåtelse för allt ont vi gjort. Han tog faktiskt våra straff när han dog på korset, så vi behöver inte vara rädda för att dömas en gång.

Vi får leva varje dag i en personlig relation till honom tala till honom, lyssna till honom.

-   Du talar som om man kunde uppleva Gud ?

-   Ja, det kan man på många sätt. Många gånger när jag varit tillsammans med andra och bett har Guds närvaro varit påtaglig. Då förstår man att Gud är helig, det finns inget mörkt i honom. Han är fullkomlig. Trots att jag har mina brister är jag älskad av honom. Och mötet med honom gör att jag vill försöka följa honom. Jag får be honom om förlåtelse, ta emot förlåtelsen och ta emot kraften han ger.

Man kan säga att det finns en kristen livsstil, då jag hämtar kraft i min personliga relation med Gud och genom gudstjänster och möten och gemenskap med andra som tror på Jesus. Sedan får jag leva ut det kristna livet genom att säga ja till det som för mig närmare Gud och säga nej till det som förstör gemenskapen med honom.

Gud vill ge oss kraft att leva för honom och för andra människor. Gud vill inte att vi ska missa den andliga dimensionen i livet. Han vill inte heller att vi ska gå förlorade och leva vidare utan honom efter döden. Det vore hemskt. Men tack och lov tar han emot alla som vill komma till honom.

-   Det låter allvarligt

-   Ja, det är det också och därför ska vi ta Gud på allvar. Samtidigt finns det en djup glädje!


Hälsningar från Ingemar Strand. Har du frågor?
Maila gärna till:  
info@centrumkyrkan.org
så svarar jag så snart jag kan.