Nyhetsbrev:  The Faith Homes of Kenya, 2008 september