Tonårsträffarna hålls i samarbete med Korskyrkan i Åsarp.