Slättmissionens Hjälpande Hand

Församlingen har sedan 1994 haft ett engagemang i Slättmissionens Hjälpande Hands verksamhet.

1992 kördes den första hjälpsändningen. Den gick till Ryssland. Genast insåg man hur stora behoven var och att det fanns så mycket mer man kunde göra för att hjälpa befolkningen där.
Hjälpsändningarna har sedan utökats till Rumänien, Moldavien, Ukraina, RCA (Centralafrikanska Republiken) och Estland.

Du kan ge en gåva, arbetet bygger uteslutande på frivilliga gåvor från privat-personer, föreningar, kyrkor och företag.

Välkommen med ditt bidrag!

Pg 19 60 02-0


Se gärna hemsidan för:   Slättmissionens Hjälpande Hand