EFI Fadders verksamhet i Marghita i Rumänien

Församlingen har sedan 1991 haft ett engagemang i EFI Fadders verksamhet i Oradea och Marghita i Rumänien.

Det började med att 2 tjejer åkte ner till Oradea hösten 1991. De skulle vara med om uppstarten av Caminul Felix, där Lars och Linda Hörnberg var verksamma. Tyvärr, som ofta i dessa länder, blev bygget försenat så uppstarten blev först när de båda tjejerna var på väg att avsluta sitt år som volontärer.
Under detta år arbetade de hos både Caminul Felix och hos EFI Fadder. I Marghita har EFI Fadder sin huvudort och där arbetar familjen Lars och Barbro Gustavsson.

Sedan dess har CentrumKyrkan åtagit sig att stödja EFI Fadder med garanterat minimibelopp, det är i första hand medel som barn och ungdomar samlat in. Ibland händer det att det görs extrainsatser för att hjälpa.


Intresserad av att hjälpa ?

Titta på något nyhetsbrev i menyn, där finns uppgifter om hur just du kan hjälpa till.

Länk till EFI Fadders hemsida